Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση στην Τοπική Κοινότητα Ζελίου.