Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις 31/10/2012