Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΕ ΕΛΑΤΕΙΑΣ».