Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς οικοπέδου για χρήση πλατείας.