Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 3 Οκτωβρίου 2011