Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 17 Αυγούστου 2011