Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής 14 Σεπτεμβρίου 2011