Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού επαναληπτικου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού σχολείου Κ.Τιθορέας