Προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ για τη Δημοτική Αστυνομία.