Πρόχειρος διαγωνισμός για «Προμήθεια Εφαρμογών, Λογισμικού, Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Ανταλλακτικών και Αναλώσιμων Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας