Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης