Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία