Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας οικον. έτους 2013