Πέμπτη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κ.Τιθορέας 2012