Παράταση ημερομηνίας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.