Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού