Ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας ζητά προσφορές για την εργασία, «απεντόμωση- μυοκτονία Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας».