Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»