Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ»