Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ