Ο Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας θέλει να προβεί σε περισυλλογή και στείρωση αδέσποτων σκύλων και να συνάψει σύμβαση με νόμιμα αδειοδοτημένο Κτηνιατρείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012.