Λήψη απόφασης σχετικά με τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου Αμφίκλειας Ξηρομερίτη Γεώργιου.