Λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης « Βοήθεια στο Σπίτι»-ΔΕΠΤΑ.