Κλήρωση για την ανάδειξη τακτικού μέλους (3ο μέλος), προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού Εδάφους