Καθορισμός διαδικασίας προμηθειών μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών για τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022.