Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 04-04-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.