Χρονική παράταση κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 180212 που αφορά το έργο «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδων Αμφίκλειας και Τιθορέας».