Επιστρέφοντας στα θρανία με χαρά & αξιοπρέπεια: Πανελλήνια συγκέντρωση σχολικών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».