ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ » Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)