'Εκτη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής