Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/10/2013