Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/11/2013