Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/09/2013