Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 1η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30