Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο δημοτικό Κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 28η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00