Έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00.