Ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 7-6-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.