Ειδική συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 28η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8:00 μμ