Ειδική συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας, την 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 20:00 μμ.