Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και της δημοτικής επιτροπής την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00.