Έγκριση ψηφίσματος για τον θάνατο του Επικεφαλή Ελάσσονος Μειοψηφίας Στάθη Γεώργιου του Βασιλείου.