ΕΦΑΠΑΞ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 250,00 € ΑΠΟ ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).