'Εβδομη συνεδρίαση του συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής