ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΚΓΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ.