ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»