Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΘΟΡΕΑΣ