ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ» ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ