Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα με ώρα έναρξης την 11:00 πμ και λήξη την 13:00 μμ.