Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 17η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη με ώρα έναρξης την 6:00 μμ και λήξη την 8:00 μμ.