Δια περιφοράς Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας – Ελάτειας,την 28η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ με 12:00 π.μ.